בס"ד

Board Of Trustees


EXECUTIVE BOARD

Dr. Gary Abberbock

President

 

Alex Shtaynberger

Chairman of  The Board

 

Sherry Gantz Schwartz

Vice President

 

Melanie Marmer, Esq.

Vice President

 

Amichai Ziegler

Treasurer


Board of Trustees

Steve Ebbin Esq.

Bryan Epner 

Daniel Ilyayev

David Laddin

Julia Paris

Malka Simon


Rabbinic Advisory Board

Rabbi Kenneth Auman

Rabbi Yirmi Levy

Rabbi Elisha Weiss