בס"ד
No announcement available or all announcement expired.

Board Of Trustees


EXECUTIVE BOARD

Dr. Gary Abberbock

President

 

Alex Shtaynberger

Chairman of  The Board

 

Sherry Gantz

Vice President

 

Melanie Marmer, Esq.

Vice President

 

Amichai Ziegler

Treasurer

 

Rabbi Dr. Wallace Greene 

Secretary (ex officio)

 

Rabbi  Shmuel  Klammer, Ed.D.

Head of School

 

Rabbi Dr. Wallace Greene

Executive Director


Board of Trustees

Bryan Epner 

Yossie Fuchs

Daniel Ilyayev

David Laddin

Dr. Eric Leibowitz

Julia Paris

Malka Simon


Rabbinic Advisory Board

Rabbi Kenneth Auman

Rabbi Yirmi Levy

Rabbi Elisha Weiss